//////

W POTOCZNYM ROZUMIENIU

Potocznie przez problem rozumie się jakąkolwiek trudność, jak w zwrocie „w czym problem?”. Problem powstaje wówczas, gdy coś zagraża życiu, ale i wtedy, gdy coś nas irytuje. Mogą to być podobne problemy, tylko że różnie nasilone.Problemy niesione przez życie są zwykle źle określone i wieloaspektowe. Jak zażegnać kłótnię między dwojgiem ludzi? Kupić dom? Jak wybrać zawód? Tego typu problemy rzadko mają jedyne i ostateczne rozwiązanie. Żadna metoda nie gwarantuje poprawnego rozwiązania, trudno zresztą o niewątpliwie trafne rozwią­zanie, raczej wybrać trzeba to, które zdaje się najlepiej pasować. Nie ma rozwiąza­nia prawdziwego ani błędnego; jest jedynie najlepsze w danej sytuacji. Zresztą rozwiązanie nie musi zakończyć sprawy. Za każdym kryją się następujące proble­my.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *