DLACZEGO NIE UDAJE SIĘ?

Według izraelskiego psychologa Reuvena Feuersteina1 dzieci, które mają trudności w korzystaniu z doświadczeń (zgromadzonych wcześniej wiadomości i umiejętności) i z nauczania, cierpią na deficyty poznawcze. Przypuszczalnie nie ukształtowały one zdolności przetwarzania informacji – gromadzenia, struktury- zowania i wykorzystania otrzymywanych wiadomości. Zamiast zapanować nad informacjami, padają ich ofiarą. Zamiast sięgnąć do swej wiedzy, żeby rozwiązać problem, reagują impulsywnie lub biernie. Udzielają odpowiedzi na los szczęścia lub obojętnie traktują zadania, których nie potrafią od ręki zrozumieć i rozwią­zać. Gdyby inteligencję określić jako zdolność radzenia sobie w nowych sytu­acjach, trzeba by nazwać ich nieinteligentnymi. Nie nauczyli się, jak myśleć, żeby wyciągać naukę z błędów i zachować racjonalnie w nowych okolicznościach. Ta­kie dzieci z reguły źle wypadają w testach inteligencji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)