GOTOWOŚĆ PSYCHICZNA

Dzieckiem kieruje potrzeba odkrywania porządku i sensu w tym, co do­świadcza, lub ich narzucania. Dziecko chciałoby umieć biegle lub przynajmniej poprawnie myśleć o ważnych dla siebie sprawach. Chciałoby mieć rację i to potwierdzoną doświadczeniem. W grę wchodzą inne jeszcze czynniki. Wrodzony dzieciom egocentryzm sprawia, że u samych korzeni rozumowania tkwi pogląd, „co ja myślę, musi być prawdą” lub, jak napisał Lewis Caroll, „co powiedziałem ci trzy razy., jest prawdą”. Podobne skutki przynosi skłonność wspólna wszystkim ludziom, by nie dopuszczać do siebie informacji, których znać nie chcemy, zwłaszcza jeżeli nie pasują do naszych podstawowych przekonań i dążeń.Żeby dzieci zechciały doskonalić rozumowanie, trzeba zademonstrować, że od jakości rozumowania zależy sukces albo niepowodzenie rozmaitych przedsię­wzięć.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)