INTELIGENCJA I MOŻLIWOŚCI

Inteligencja wynika z możliwości przetwarza­nia informacji. Robert Sternberg wyróżnia trzy grupy składników w ludzkiej zdolności do przetwarzania informacji: metaskładniki, składniki wykonawcze i składniki przyswajania wiedzy.Zgodnie z tym poglądem skuteczność myślenia wyznaczona jest skuteczno­ścią trzech kategorii operacji:przyswajania wiedzy (wejście),posługiwania się wiedzą i rozwiązywania problemów (wyjście),metamyślenia i podejmowania decyzji (kontrola wykonania).Wszystkie elementy i procesy składające się na inteligencję: przyjmowanie i aktywizacja wiedzy oraz kontrola nad myśleniem dają się wyćwiczyć i rozwinąć. Wykorzystywane w ostatnich latach programy rozwoju myślenia były skierowane na doskonalenie jednej lub kilku umiejętności przetwarzania informacji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)