INTELIGENCJA SPOŁECZNA

W dziecku stopniowo narasta zrozumienie siebie jako osoby i swoich stosun­ków z innymi ludźmi. Inteligencja społeczna objawia się na dwa sposoby. Po pierwsze, w postępującym odczuwaniu własnej odrębności – bycia osobą, której uczucia i emocje kierują zachowaniem. Po drugie, w narastającej zdolności do rozumienia innych ludzi, odczuwania ich nastrojów i emocji.Rozwój inteligencji społecznej przechodzi przez kolejne fazy. Pierwsze do­świadczenia społeczne zdobywa dziecko w kontaktach z matką. Brak takiego związku może zrujnować zdolność jednostki do wchodzenia w związki z innymi ludźmi. Od przyjścia na świat dziecko przejawia empatię, reagując na wyraz twarzy i zachowanie ludzi. Pierwsze dowody samowiedzy dostrzec można w wie­ku dwóch lat, kiedy dziecko stwierdza, że jest istotą osobną, że ktoś, na kogo patrzy w lustrze, to właśnie ono.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)