INTELIGENCJA W MÓZGU

Tradycyjnie inteligencję widziano jako własność mózgu, jako całości lub jako pewien ogólny czynnik (Spearman), ogólną strukturę (Piaget) lub ośrodek przetwarza­nia informacji (Sternberg). Inni badacze natomiast dowodzą, że inteligencja nie jest czymś jednolitym, a w umyśle mieszczą się jej odrębne formy. Howard Gardner, wybitny zwolennik tego poglądu, nazywa inteligencję stanem, kon­strukcją umysłu. Twierdzi, że nie znamy jeszcze dokładnej liczby i natury po­szczególnych form inteligencji. Na co dzień współpracują one harmonijnie, nie rzuca się więc w oczy, że są oddzielone i odmienne. Nauczając dzieci myślenia, powinniśmy rozwijać każdy rodzaj inteligencji. Nie dla ułatwienia sobie pojęcio­wych rozważań dzielimy inteligencję na różnorakie rodzaje. Badania neurofizjo­logiczne bowiem dostarczają dowodów, że taki podział istnieje w rzeczywistości.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)