INTELIGENCJA WIZUALNO- PRZESTRZENNA

Inteligencja wizualna (lub przestrzenna) polega na zdolności do wiernego odbierania świata obrazów i odtwarzania doświadczeń wizualnych w wyobraźni („oczyma duszy”). Żeby coś pojąć do końca, musimy najpierw „zobaczyć”. W tym sensie słowa wyprzedza ogląd. Przyglądając się, dziecko uczy się swego miejsca w świecie i rozpoznaje je. Według Rudolfa Arnheima to, co w myśleniu najważniejsze wynika bezpośrednio z naszej percepcji otoczenia; pierwszym źró­dłem myśli jest więc wyobraźnia przestrzenna. Uważa on, że dopóki nie wywoła­my obrazu, czy to pojęcia, czy działania, nie uda nam się myśleć o tym jasno. Myślenie wizualne odgrywa też zasadniczą rolę przy rozwiązywaniu problemów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)