KAŻDA ODPOWIEDŹ

Pytanie, które wymusza porównania pomaga skierować uwagę na specjalne sprawy. Ile? Jak długo? Jak często? Starannie sformułowane pytanie pomo­że dzieciom porównać podobne obiekty, precyzyjnie klasyfikować i wprowa­dzić porządek do swoich obserwacji.Pytanie domagające się uściślenia pomaga skupić się na znaczeniu użytych słów. Co chciałeś przez to powiedzieć? Mógłbyś to bliżej wyjaśnić? Mógłbyś dać przykład? Mógłbyś pokazać? Powiedz to inaczej. Dzięki takim pytaniom dzie cko zastanawia się nad własnym myśleniem i jaśniej widzi sens tego, co chciało powiedzieć.Pytanie, które zachęca do badania może brzmieć następująco: Co powinni­śmy wiedzieć? Jak możemy dowiedzieć się tego? Jak to należy zrobić? Co się stanie, jeśli…? Pytanie o powody jest w pewnym sensie pytaniem o wyjaśnienie. Skąd wiesz? Na jakiej to twierdzisz podstawie? Co cię do tego skłania? Jakie masz dowody? Pytania te dotyczą procesu rozumowania, pomagają więc zastano­wić się nad zebranymi przez siebie danymi i własnymi odpowiedziami. Każ­da odpowiedź na takie pytania będzie prawidłowa, choćby proces myślenia dziecka przebiegał wadliwie. Dziecko wie, co myśli, i żeby dowiedzieć się tego, z reguły musimy je zapytać.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)