MAKROUMIEJĘTNOŚCI

Dzięki makroumiejętnościom myśląc, organizujemy odrębne elementarne umiejętności, takie jak precyzyjne definiowanie słów w obszerne łańcuchy myślo­we. Nie chodzi zatem o nauczenie zbioru wyizolowanych i fragmentarycznych umiejętności, lecz o ich zintegrowanie i wykorzystanie w myśleniu. Strzec się musi­my skłonności do rozdrabniania, skupiania się na fragmentach kosztem całości, wybicia na plan pierwszy mikrosprawności zamiast ogólnych umiejętności. Ważną strategią poznawczą jest poddawanie mechanicznych, nawykowych umiejętności świadomemu namysłowi. Zamiast kazać uczniom ćwiczyć umiejęt­ności mechaniczne w rodzaju reguł gramatycznych lub matematycznych, „bo są”, należy wyjaśnić cele posługiwania się nimi lub spytać, dlaczego coś jest potrzeb­ne, na przykład dlaczego używa się standardowych jednostek miar? Inne pytania stosowne w takich razach to: czy dany sposób postępowania jest jedynym możli­wym? Może jest jakiś inny, jaki? Który i dlaczego byłby najlepszy?

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)