MATEMATYKA I LOGIKA

Matematyka i logika są bliskie sobie; większość złożonych równań matema­tycznych opiera się na prostych regułach logicznych. Każde poprawne obliczenie jest ćwiczeniem z logiki. Jak powiedział Wittgenstein: „W przypadku logiki (matematyki) proces i rezultat są tożsame. Niespodzianki są wykluczone”. Pro­blemy matematyczne, które w praktyce i na co dzień trzeba rozwiązywać, wyma­gają logicznych kombinacji ipermutacji. Na przykład: jeśli spotka się sześciu kolegów i każdy z każdym wymieni uścisk dłoni, ile tych uścisków będzie? Siła logiki matematycznej tkwi w tym, że gdy raz odkryje się procedurę logiczną (algorytm), można posługiwać się nią w nieskończonej liczbie sytuacji. Ile uści­sków dłoni wymieni 10 kolegów? 100? 1000? Zastosowanie logiki to nie cała jeszcze matematyka. Bo na przykład: jak zrobić, żeby jajko wypuszczone z dłoni nad chodnikiem przeleciało metr i nie potłukło się? Odpowiedź: Spuść jajko z wysokości 1,5 metra: przeleci metr i nie potłucze się.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)