MIMO WIELI MODYFIKACJI

Mimo wielu modyfikacji dokonanych przez następne pokolenia psychologów te dwa prawa stały się fundamentem dla trady­cyjnej koncepcji inteligencji jako właściwości mózgu i jej wrodzonego charakte­ru, przynajmniej w zakresie inteligencji ogólnej.Przyjmując, że inteligencja jest w przeważającym zakresie wrodzona, czy starania, aby rozwinąć wydolność intelektualną mają jakikolwiek sens? Czy można mieć nadzieję, że poprawi się proces myślenia dziecka, jeśli nie ma ono wrodzonych predyspozycji? Alfred Binet (1857-1911) uważał, że można. Binet skonstruował pierwsze we Francji testy umysłowe, zwane potem testami ilorazu inteligencji. Widział w nich praktyczne narzędzie, które pozwoli rozpoznać dzie­ci opóźnione umysłowo i odpowiednio do tego nauczać.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)