MYŚLENIE MATEMATYCZNE

Na myślenie matematycz­ne składa się poza tym:myślenie twórcze (produkcja hipotez, wgląd, inspiracja)myślenie krytyczne (logiczny łańcuch rozumowania)rozwiązywanie problemów. Niektóre dzieci wykazują wybiórcze niedostatki w rozumowaniu log czno- -matematycznym, podobnie jak inne mają specyficzne trudności językowe, na przykład w czytaniu i pisaniu (dysleksja) lub słuchaniu i mówieniu (dysfazja). Inteligencja matematyczno-logiczna potrzebna jest każdemu. Zdolny matema­tyk nie musi wcale szybko liczyć – ta umiejętność to drobne ułatwienie, wyróżnia go natomiast umiejętność wykorzystania narzędzi matematycznych do rozwiązy­wania problemów. W tym zakresie – stawiania i rozwiązywania problemów – logika, matematyka i nauki przyrodnicze wykazują dużo podobieństw.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)