NA ETAPIE KOŃCOWYM

Na etapie końcowym dzieci uzewnętrzniają swój proces myślenia, dzielą się przemyśleniami i pomysłami, wypróbowują rozwiązania. Istnieją tu jakieś kryte­ria, ale uzewnętrznione wyniki myślenia mogą ich nie spełniać. Jedną z przyczyn niepowodzenia może być brak dokładności i precyzji – ogólnikowość. Co dziecko ma na myśli? Inną przyczyną jest egocentryzm: dziecko nie stara się wyrażać jasno, ponieważ automatycznie zakłada, że każdy je rozumie. Czy inni zrozumie­ją komunikat? Jeszcze inny powód to emocjonalne zablokowanie, niepewność przejawiająca się w zachowaniu impulsywnym i braku współpracy. Co sądzi i jak bardzo pewnie się czuje? Niedostatek umiejętności językowych sprawia, ze dziec­ku zabraknie słów niezbędnych, by wyrazić wszystkie znaczenia i wszystkie sub­telności procesu myślenia. Zabraknie mu nazw, by klasyfikować, i słów, by po­wiązać informacje. Co stara się powiedzieć?

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)