NAUKI PRZYRODNICZE I LOGIKA

O naukach przyrodniczych można by powiedzieć, że są zastosowaniem mate­matyki i logiki do badań nad światem fizycznym. Oczywiście, badania te wymaga­ją także wyobraźni, obserwowania, wyszukiwania prawidłowości, komunikowa­nia się, hipotez. Kiedy Piaget zapytał przedszkolaka, skąd bierze się wiatr, usłyszał, że wiatr wywołują drzewa, machając gałęziami. Już malutkie dzieci potrafią wymyślać teorie naukowe. Naukowe metody i techniki, takie jak ekspe­ryment lub pomiar, posłużą zweryfikowaniu teorii. Prócz tego przydadzą się logiczne planowanie, szczegółowe algorytmy postępowania badawczego i procedury matematyczne w rodzaju klasyfikowania i precyzyjnego pomiaru. George Santayana napisał, że „wszystkie nauki pragnęłyby uzyskać status matematyki”. Niezawodność logiki to marzenie każdej nauki, a inteligencja logiczno-matema- tyczna pozwala ocenić, jak daleko do tego ideału.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)