OGÓLNY PROCES

Życie jest w ogóle procesem ciągłego rozwiązywania problemów. Problemy życiowe lub problemy realistyczne odwzorowujące sytuacje życiowe są otwarte. Służą celom praktycznym, nie zaś osiąganiu doskonałości. Nie są typowe dla problemów, z którymi uczeń styka się w trakcie nauki. Uczniom z reguły daje się problemy zamknięte, na które jest tylko jedna dobra odpowiedź. Problemy te są na swój sposób sztuczne, dobrze określone, oderwane od pozaszkolnych doświadczeń dziecka i od tego, co dziecko ceni najbardziej. Chodzi w nich o jedno rozwiązanie, o „dobrą odpowiedź”, co w warunkach szkolnych ozna­cza potwierdzenie ze strony nauczyciela. Odzwierciedlają one wyizolowany charak­ter uczenia się. Przydają się, by sprawdzić, co uczniowie umieją, co pamiętają, jak władają daną umiejętnością, nie skłaniają jednak, by głębiej wejść w przedmiot.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)