POD KONIEC XIX WIEKU

Pod koniec XIX wieku odkryto, że poszczególne funkcje mentalne są zloka­lizowane w różnych częściach mózgu. Chirurdzy stwierdzili, że uszkodzenie le­wej półkuli upośledza mowę, i że można przewidzieć, jakie uszkodzenie upośle­dzi umiejętność czytania, a jakie pamięć. Od tego czasu neurochirurgia zlokali­zowali wiele obszarów mózgu odpowiedzialnych za dane jego funkcje. Psycholo­gowie, badając wytwory tych funkcji, pokusili się o poklasyfikowanie typów inteligencji. Louis Thurston (1887-1995) wyróżnił siedem czynników jako zdol­ności podstawowe — rozumienie werbalne, płynność słowną, umiejętności mate­matyczne i wizualno-przestrzenne, pamięć, percepcję i rozumowanie. Zamiast więc jednego czynnika ogólnego mamy siedem składających się na inteligencję.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)