PODEJŚCIE DO PROBLEMU

Koledzy, nauczyciele i rodzice podają w wątpliwość podejście dziecka do problemu, a jednocześnie ułatwiają pracę, pomagają mu bowiem zrozumieć problem i drogi rozwiązywania, tym samym więc wyzwalają w dziecku „więcej” myślenia. Kształtowanie się pojęć zależy od otoczenia społecznego i zasobów językowych danej kultury. Rozumiemy świat i pojęcia, odnosząc je do świata nam znanego. Znaczenie, które wyprowadzamy ze słów, zależy, jak twierdził logik Gottlob Frege, na równi od sensu (definicji) i kontekstu, w jakim zachodzi dany akt mowy. Byłoby trudno dziecku albo wręcz niemożliwe przyswoić pojęcie, które byłoby niezależne od kultury dziecka i kon­tekstu społecznego. Mówiąc słowami Wygotskiego: „Wszystkie wyższe funkcje wyrastają ze stosunków między jednostkami”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)