POMOC PRZY PLANOWANIU

Planowanie, przy którym dorosły pomaga dziecku, jest równie istotne, jak dojście do celu.W życiu przydaje się planowanie, przydaje się też samoregulacja zachowania. Dzieci powinny wyzbyć się zachowań instynktownych i dyktowanych impulsem, nie tylko kiedy przechodzą przez jezdnię. Słabych uczniów można odzwyczajać od impulsywnych reakcji na dwa sposoby. Pierwszy, podsuwając im zachowania modelowe nauczycieli i rodziców rozważnie kontrolujących swoje reakcje. Dru­gi, za pomocą narzędzi myślenia refleksyjnego. Chodzi tu o sytuacje, w których dzieci muszą ocenić, jakich informacji potrzebują, wyszukać błędy i luki, i skon­trolować wyniki. Feuersteinowi idzie o to, by dziecko uznało, że potrafi osiągnąć rzeczy, o których myślało, że są nieosiągalne. Wiele metod nauczania zawodzi, gdy nie ma ono poczucia dokonywanych postępów i nie zostaje nauczone, jak kontrolować i oceniać własne osiągnięcia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)