POMOCNY NOTATNIK

Pomocny jest także notatnik. Dzieci powinny przyzwyczaić się do zapisywa­nia, notowania, szkicowania, słowem do rzucania w jakiejkolwiek formie na papier informacji, pomysłów – słowem wszystkiego, co nakłada dodatkowe wy­magania na pamięć krótkotrwałą. Zawartość pamięci przechowywana jest w po­staci „wiązek” wiedzy, takich jak układ dźwięków, kształtów lub symboli. Tak przechowywane są słowa, zwroty, wiersze, cytaty, powiedzenia, tytuły, przysło­wia, zagadki, dowcipy, hasła, adresy. Biegłość w posługiwaniu się językiem nie bierze się ze znajomości wielkiej liczby słów, ale z bogactwa struktur językowych. Podobnie dzieje się w przypadku innych kategorii problemów. Doskonały sza­chista nie musi wiedzieć, jaki w danej sytuacji ruch jest najlepszy, umie on natomiast skorzystać z całego wachlarza zapamiętanych całostek wiedzy doty­czącej pozycji, konfiguracji, sekwencji i ruchów. Pamięć, tak jak uczeni*} się, nie polega na przypadkowym nawarstwianiu się informacji. Musi być zorganizowana i musi pracować.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)