POTĘŻNY KSZTAŁTUJĄCY CZYNNIK

Wiele dzieci z tej grupy poszło z czasem na studia. Zdaniem Feuersteina potęż­nym czynnikiem, który kształtuje zdolności poznawcze dziecka i który wyjaśnia powodzenie Felaszów w nauce, jest wchłanianie bogatej i spójnej kultury. Dzieci, które opanowały jedną kulturę, dowodził, są gotowe opanować inną. Ludzie pozbawieni bogatego dziedzictwa kulturowego nie mają tej przewagi. Feuerstein stwierdził, że dzieci ze środowisk o bogatej kulturze, jak Felaszowie, są bardziej otwarte na nową kulturę i łatwiej ją rozumieją od dzieci z biednych imigranckich rodzin w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych lub kulturowo upośledzo­nych rodzin w Izraelu.Nauczanie dzieci myślenia oznacza, obok wielu innych rzeczy, wyrabianie zdolności wykorzystywania nowych doświadczeń.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)