PRZEPRACOWANIE

Chodzi o to, żeby nauczoną wiedzę wykorzystywać w innym kontekście, umieścić w szerszych ramach, powiązać z inną wiedzą także opano­waną wcześniej, wyrazić lub doświadczyć jej w innej formie, na przykład wizual­nej zamiast werbalnej. W przypadku nauki ortografii znaczy to, że danego słowa należy użyć w rozmaitych sensownych zdaniach. Chodzi o to, żeby dziecko do nauki każdego materiału wykorzystywało różne postacie inteligencji, tworząc tym samym bardziej zróżnicowane ramy dla tworzenia połączeń i silniej osadza­jąc nowe informacje w pamięci.Wyobraźnia to najbardziej skuteczne narzędzie wspierające pamięć i z reguły za mało wykorzystywane. Zauważył to grecki poeta Simonides, kiedy podczasprzyjęcia zawalił się dach i Simonidesowi, jako jedynemu, który przeżył katastro­fę, przypadł obowiązek identyfikacji zwłok.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)