PRZYKŁAD METODY

Dzieci powinny nauczyć się, jak się uczyć. W tym celu Binet radził skorzystać z czegoś, co na obszarze aktywności poznawczej odpowiadałoby wy­chowaniu fizycznemu – systemowi szkolenia nazwanego „umysłową ortopedią”. System składał się ze specjalnych ćwiczeń wzmacniających uwagę, pamięć, per­cepcję, wynalazczość, analizę, wnioskowanie i wolę.Przykładem metody Bineta mogą być jego starania, żeby poprawić pamięć krótkotrwałą w grupie dzieci umysłowo upośledzonych. Doprowadził do tego, że dwie trzecie grupy zapamiętywało dziewięć obiektów po kilku sekundach obser­wacji. Wizytujący szkołę notable byli pod wrażeniem, spróbowali sami, ale z gor­szym wynikiem. Nie wzięli pod uwagę, że dzieci przeszły wcześniej intensywny trening i – co dla Bineta było czynnikiem decydującym w procesie dydaktycznym miały ogromną motywację.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)