PSYCHOLOGICZNE SPOJRZENIE NA DZIECKO

W ślad za Piagetem psychologowie spojrzeli na dziecko jako na istotę aktyw­nie uczącą się, interreagującą ze swoim środowiskiem, kształtującą coraz bar­dziej złożone struktury poznawcze. Badania prowadzono głównie w warunkach laboratoryjnych, badane dziecko było więc izolowane i w samotności pracowało nad problemami. Dziś widzimy, że w odpowiednim kontekście społecznym, a główną rolę odgrywa tu język, dziecko radzi sobie z bardziej skomplikowanymi problemami, niż gdyby pracowało w izolacji. Wygotski dowodził, że najpierw pojęcia przyswajane są „zewnętrznie” poprzez dialog, potem stopniowo uwew- nętrzniane jako sposób myślenia. Za pomocą języka i instrumentów kulturowych ułatwia się rozwój struktur umysłowych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)