REGUŁY JĘZYKOWE

Na koniec dziecko dostrzega uzasadnie­nie konwencjonalnych reguł i staje się zdolne do formułowania na tej podsta­wie nowych reguł. Ludzka działalność kieruje się wieloma rodzajami reguł. Są więc reguły językowe, reguły zabaw i gier, moralne, społeczne, reguły rządzące rolami mężczyzny i kobiety, reguły życia w szkole i w domu. Czy dałoby się wieść życie wśród innych ludzi całkowicie według własnych reguł? Czy dzie­ciom potrzebne są reguły lub wytyczne, żeby efektywnie współpracować z inny­mi? Czy współpraca tocząca się według reguł podnosi poziom zdolności myśle­nia i uczenia się? Badania dostarczają dowodów, że pracując w parach lub grupach, dzieci rozwiązują skuteczniej problemy logiczne od dzieci pracujących pojedynczo. Społeczny proces dyskutowania i spierania się jest katalizatorem myślenia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)