SAMO POWTARZANIE

Samo powtarzanie nie jest skuteczną formą zapamiętywania. Lepsze skutki przynosi CZĘSTE przetwarzanie informacji, bo zyskują wtedy bardziej wymyśl­ną postać, pod którą są składowane w pamięci, postać, która zapewnia znacznie więcej połączeń z innymi wiadomościami.Znaczenie. Dziecko łatwiej zapamiętuje słowa, które dzięki kontekstowi coś znaczą (nie są bezzasadne). Dziecko odnosi je do tego, co już wie, dzięki temu rozumie je i potrafi przedstawić w innych słowach.Organizacja. Dziecko lepiej zapamiętuje informacje ustrukturyzowane we wzorce (schematy) wizualne, werbalne lub symboliczne. Przykładem takiego wzorca jest tabliczka mnożenia, sztuczki mnemotechniczne (jeśli złożymy dłonie w pięść, schowamy kciuki i przystawimy do siebie, to nazywając od lewej pierw­szą kostkę małego palca styczniem, zagłębienie między pierwszą kostką a kostką drugiego palca lutym itd., zobaczymy, że miesiące liczące po 31 dni wypadają na kostki, pozostałe na zagłębienia), wierszyki („w pierwszej wszystkie są dodatnie, w drugiej tylko sinus, w trzeciej tangens i cotangens, a w czwartej cosinus”), poklasyfikowane zbiory (cztery kolory w talii kart).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)