SPECJALISTYCZNA POMOC

Kiedy jednak dzieciom tym udzielono specjalistycznej pomocy, poprawa była ogromna. Skoro procesy uczenia się nie były upośledzone genetycznie, może w grę wchodziły przyczyny środowiskowe; dzieci pochodziły ze społeczności prymitywnej i przedindustrialnej? Też nie. Inne dzieci imigrantów z podobnych społeczności, na przykład Felaszowie z Etiopii, adaptowały się dobrze do nowe­go stylu życia w Izraelu i wykazywały lepszą zdolność uczenia się. Feuerstein stwierdził, że społeczności, z których pochodzili marokańscy Żydzi, były „wyko­rzenione”, rozrzucone i podzielone. Była to miejska biedota wyzbywająca się tradycyjnych wartości starszych pokoleń. Upośledzeni pod względem kultural­nym, wyalienowani i społecznie, i psychologicznie ze swojej kultury, w dodatku ubożejącej ze względu na społeczne wrzenia. Zabrakło im korzeni społecznych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)