SPOTYKANE BARIERY

Oto jakimi działaniami można stworzyć albo zniszczyć w klasie klimat sprzy­jający myśleniu twórczemu i myślowym spekulacjom. Twórczość napotykać może bariery wewnętrzne w postaci nawyków, emo­cji, dotychczasowych doświadczeń lub zewnętrzne, narzucone przez środowi­sko i ludzi – rówieśników, rodziców, nauczycieli. Niełatwo stworzyć taką twór­czą atmosferę, w której dobrze czuć się będą wszyscy uczniowie. Czasem ła­twiej myśleć twórczo, niż stwarzać korzystne warunki dla takiego myślenia. A kiedy uporamy się i z tym zadaniem, trzeba zrobić coś, by proces twórczy mógł się rozpocząć.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)