SPUŚCIZNA PRZODKÓW

Kiedyś wystarczało przejąć dzięki uczeniu się spuściznę przodków. Do tego wystarczało uczenie się pamięciowe, przyswojenia zorganizowanego zasobu wie­dzy ważnej dla danej kultury, opanowanie uznanych umiejętności i ustalonych poglądów, metod i reguł niezbędnych, żeby poradzić sobie w znanych i powta­rzających się sytuacjach. Taka nauka sprawdzała się w społeczeństwie o utwalo- nych kształtach. Służyła podtrzymaniu istniejącego systemu i odtwarzaniu zasta­nego stylu życia. Wystarczało, żeby zdolność rozwiązywania problemów ograni­czała się do danej i niezmiennej gamy problemów. Dość tego było, żeby prze­trwać mogli ludzie i społeczeństwa. Takie uczenie się potrzebne jest i dzisiaj, ale przestało już wystarczać. Żeby przetrwać w warunkach, jakie niesie przyszłość, uczenie się musi mieć charakter innowacyjny.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)