W MYŚLENIU WIZUALNYM

W myśleniu wizualnym wyróżnia Piaget wiedzę „figuratywną”, czyli sta­tyczny, umysłowy obraz obiektu i „operacyjną”, czyli aktywną zdolność wizuali­zacji, manipulowania w umyśle wyobrażeniem (obrazem) obiektu i przekształca­nia go. Małe dzieci potrafią zapamiętać trasę i przejść nią, trudno im natomiast opisać ją słowami lub narysować. Trudność sprawia im bowiem wyabstrahowanie i symbolizowanie stosunków przestrzennych i ułożenie wyrywkowych wiadomo­ści w ogólny schemat. Tak ważne dla uczenia się w pierwszym okresie życia pojmowanie stosunków przestrzennych rozwija się dużo wcześniej niż zdolność posługiwania się symbolami językowymi i inteligencja logiczno-matematyczna. Umiejętność „czytania” obrazów znacznie wyprzedza rozwój umiejętności czyta­nia słów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)