W PROCESIE WNIOSKOWANIA

W procesie wnioskowania wykorzystujemy zdolność dostrzegania i rozumie­nia związków między ideami lub pojęciami. Jednym z rodzajów połączeń jest kolejność – zasada, stosownie do której dany element ma następować po innym. Wiele czynności, także badawczych, wymaga wcześniejszego ustalenia kolejności elementów. W przypadku rozwiązywania problemów ważną rolę odgrywa ułoże­nie kolejno kroków prowadzących do rozwiązania. Może chodzić o sekwencje czasu. Małe dzieci uczą się kolejności dni tygo­dnia i miesięcy. Potem uczą się bardziej dokładnych sekwencji czasu: godzin, minut, sekund, a nawet korzystając ze stopera – dziesiętnych sekundy. Uczą się coraz precyzyjniej posługiwać się pojęciami „przed”, „w czasie”, „później”. Nauka ta może nie być zorganizowana, ale nie jest też przypadkowa, bowiem wiąże się z narastającym doświadczaniem świata i z pomocą świadczoną przez starszych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)