WYKORZYSTANIE ZDOLNOŚCI

Na etapie wyjścia (końcowym) dziecko wykorzystuje swoją zdolność zbiera­nia i organizowania informacji. Dzieciom często nie udaje się rozwiązać proble­mu, gdyż nie zebrały wszystkich koniecznych danych lub źle je uporządkowały. Żeby zbieranie informacji i ich interpretacja potoczyły się lepiej, przydadzą się im określone narzędzia językowe, za pomocą których lepiej pojmą przedmiot rozważań. Są to słowa takie, jak „element”, „cecha”, „tożsamość”, „przyczyna”, „teoria”, „symbol”. Tego rodzaju wyrazy nie są po prostu nazwami, lecz narzę­dziami do przyjmowania i porządkowania informacji.Etap opracowania to etap „przemyślenia rzeczy”, kiedy to przebijać się trzeba przez pomyłki i wątpliwości oraz zajmować tym, co składa się na problem. Na tym etapie dzieci starają się uporządkować docierające do nich bodźce i zapanować nad nimi.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)