WYROBIENIE UMIEJĘTNOŚCI MYŚLENIA

Zdaniem Feuersteina źle wyrobione umiejętności myślenia są często efek­tem zbył rzadkich aktów uczenia się pośredniczonego. Te deficyty poznawcze redukują z kolei zdolność dziecka do wykorzystywania okazji do uczenia się, jakich dostarcza codzienne życie. Przyczyną i zarazem skutkiem tego rodzaju deficytów jest bierny stosunek dziecka do otoczenia: dziecko takie postrzega siebie jako pasywnego odbiorcę informacji, nie zaś ich użytkownika i twórcę. Feuerstein przytacza przypadek dziewczynki, która nie potrafiła odpowiedzieć na pytanie, ile czasu zabiera jej droga do szkoły, chociaż wiedziała, o której godzinie autobus podjeżdża na przystanek i o której godzinie dojeżdża do szkoły. Umiała także wykonywać wszystkie potrzebne do obliczenia czasu jazdy działa­nia arytmetyczne. Nie spostrzegła tylko, że mogłaby sama wytworzyć nową informację, po prostu pomyślawszy o tym, co wie i przetworzywszy posiadane informacje. W konsekwencji dziewczynce brakowało poczucia kompetencji i kon­troli nad własnym życiem.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)