WZBOGACENIE WIEDZY

Czynności rozwiązywania problemów pobudzają i rozwijają myślenie i rozumowanie. Wykorzystują i nadają sens wiedzy ucznia o faktach i zależno­ściach. Samodzielne dochodzenie do rezultatów wzmaga ufność dziecka we własne sity i sprzyja postawie „sam potrafię do tego dojść”, a efektywna współ­praca z innymi kształtuje postawę „spróbujmy dojść do tego wspólnie”. Prócz tego, że rozwiązywanie problemów wzbogaca wiedzę, doskonali umie­jętności i kształtuje postawy, daje dorosłym okazję do obserwowania, jak dzieci zabierają się za problemy, porozumiewają i uczą. Nie ma lepszego sposobu, by sprawdzić:, czy dziecko rozumie wiedzę i zasady działania, niż popatrzeć, jak posługuje się nimi dla rozwiązania problemu. Z chwilą użycia danych wiadomo­ści lub umiejętności dziecko uzyskuje informację zwrotną. W trakcie rozwiązy­wania problemów dziecko łączy obszary swej wiedzy i rozszerza sieć pojęć.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)