ZAPAMIĘTYWANIE I NAŚLADOWANIE

Zapamiętywanie i naśladowanie czynności fizycz­nych jest wspólne takim umiejętnościom, jak taniec, aktorstwo, ręczne wytwarza­nie czegoś. Ale za każdym razem o sukcesie decydować będą także umiejętności umysłowe w rodzaju koncentracji, osądu, uważnej obserwacji. Zdolność tworzenia przedmiotów, manipulowania nimi i przekształcania pojawia się w różnym nasile­niu przy pisaniu, rysowaniu, pracach w warsztacie i pracowni, gotowaniu. Za każ­dym razem w grę wchodzi kombinacja różnych form inteligencji: obok inteligencji motorycznej – wizualno-przestrzenna, niezbędna, żeby pojąć, na czym polega zadanie;; umiejętności logiczne, żeby wychwycić prawidłowości, powtarzalne sche­maty i związki; kompetencje językowe, by móc uczyć się od innych oraz wraz z nimi.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)