ZAPROSZENIE DO MYŚLENIA

Liczne badania dowodzą, że jeśli nauczyciel po zadaniu pytania i po usłysze­niu odpowiedzi wyczekuje trzy sekundy, uczniowie budują dłuższe i bardziej przemyślane odpowiedzi. Chwila ciszy stanowi dla uczniów informacje, jakie są oczekiwania nauczyciela: nie tylko spodziewa się odpowiedzi, ale też wierzy, że mając dość czasu, uczeń potrafi jej udzielić.Wiele z tego, co dziecko wie, nie jest rezultatem uczenia się, ale wnioskowa­nia na podstawie znanych sobie informacji. W pewnym eksperymencie pokazy­wano dzieciom rysunek i powiedziano „To jest wog”. Potem pokazano im rysunek, na którym były dwa takie stworki i poproszono o uzupeł­nienie zdania „To są dwa…”. Większość dzieci czteroletnich i starszych uzupełniała „wogi”. W innym eksperymencie mówiono dzieciom „Teraz Artur gliga”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)